Accessibility Camp 2013

Po raz pierwszy w Polsce 9 maja 2013 r. organizujemy Accessibility Camp – spotkanie poświęcone dostępności stron internetowych, programów, multimediów i urządzeń. Dostępność (ang. accessibility) oznacza, że z danego rozwiązania mogą korzystać użytkownicy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Accessibility Camp ma na celu pokazać różne rozwiązania, dać możliwość wymiany poglądów i wiedzy oraz poznania się ludziom, znającym się do tej pory tylko z sieci.

Podczas Accessibility Camp chcemy się skupić na czterech najważniejszych obszarach:

  1. Dostępność serwisów internetowych (web accessibility) – czyli rozwiązaniach dostępnych w Internecie, które pozwalają na korzystanie z nich każdemu użytkownikowi. Implementacja WCAG 2.0 i ARIA, rozwiązania techniczne, wdrożenia CMS, zaawansowane aplikacje webowe, e-learning, e-commerce, e-goverment, e-booki.
  2. Dostępność oprogramowania (software accessibility) – budowanie dostępnych aplikacji, interfejsy dostępnościowe, SDK, inspektory dostępności, aplikacje mobilne.
  3. Dostępność multimediów (media accessibility) – stosowanie audiodeskrypcji, napisów dla osób niesłyszących, tłumaczeń na język migowy, dostępne aplikacje multimedialne i gry.
  4. Dostępność urządzeń (hardware accessibility) – rozwiązania sprzętowe, w których zaimplementowano rozwiązania dostępnościowe dla różnych użytkowników, w tym smartfony, tablety, sprzęt biurowy i domowy.

Zaproszenie do wystąpień

Każdy, kto chce i może zaprezentować coś interesującego może zgłosić swoje wystąpienie lub tekst do publikacji. Szczegółowe warunki znajdują się poniżej.

Prezentacje

Zgłoszenie wystąpienia należy przesłać do dnia 31 marca 2013 roku na adres : fdc@firr.org.pl. W zgłoszeniu należy zawrzeć:

  1. Imię i nazwisko.
  2. Opcjonalnie reprezentowaną instytucję, organizację lub inny podmiot.
  3. Krótką informację o sobie (300 znaków).
  4. Abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków) lub gotową prezentację.
  5. Zgodę udzieloną organizatorom na opublikowanie powyższych materiałów na stronie internetowej.  Mile widziana zgoda na udostępnienie materiału na licencji Creative Commons uznanie autorstwa.
  6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Accessibility Campu.

Akceptacja wystąpień nastąpi do 14 kwietnia i każdy otrzyma zawiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu prezentacji. Czas prezentacji nie może przekraczać 25 minut wraz z sesją pytań z sali. Przewidujemy transmisję internetową i nagranie wystąpień, więc zaakceptowanych prelegentów poprosimy także o zgodę na wykorzystanie wizerunku. W tym momencie nie przewidujemy wynagrodzeń dla prelegentów ani zwrotów kosztów podróży. Jeżeli sytuacja się zmieni, to poinformujemy o tym miłym fakcie.

Artykuły do publikacji

W związku z Accessibility Campem zamierzamy wydać elektroniczną publikację na temat dostępności. Każdy chętny może przesłać dowolny tekst związany tematycznie z dostępnością. Nie ograniczamy autorów co do objętości, ale prosimy o rozsądek. Całość zamierzamy opublikować na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, co wymaga od nas uzyskania od autorów analogicznej licencji. Możesz się przyczynić do powstania lepszego, bardziej dostępnego Internetu, a zatem nie wahaj się. Teksty należy nadsyłać na adres: fdc@firr.org.pl  do dnia 31 marca 2013 roku.

AccessibilityCamp 2013 organizowany jest społecznie, pod patronatem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Sprawy formalne załatwiane są przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Ten post został opublikowany w Wydarzenia. Dodaj do zakładek bezpośredni odnośnik.