FDC liderem dwudziestopięciolecia!

Adam Pietrasiewicz i Artur Marcinkowski prezentują statuetkę i dyplom przyznane FDC w konkursie Lider 25 lecia

26 września 2016 przewodniczący FDC, Adam Pietrasiewicz, odebrał w imieniu Forum z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej dyplom i statuetkę przyznaną jako laureatowi pierwszego miejsca Konkursu Lider 25 lecia w kategorii dostępność. Ministerstwo zorganizowało konkurs we współpracy z PFRON w celu wyłonienia tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.

 

Opublikowany w Aktualności, Wydarzenia | Tagged , , | Możliwość komentowania FDC liderem dwudziestopięciolecia! została wyłączona

Serwis ADAPTER.PL fundacji Katarynka laureatem 9. edycji Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

20 września 2016 podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni odbyła się uroczysta gala wręczenia po raz dziewiąty Nagród PISF – jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. W kategorii: „Portal internetowy/blog o tematyce filmowej” statuetkę otrzymał portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących – Adapter.pl stworzony przez Fundację Katarynka, która jest członkiem naszego Forum.

Przeczytaj więcej o wydarzeniu…

Opublikowany w Aktualności, Wydarzenia | Tagged , | Możliwość komentowania Serwis ADAPTER.PL fundacji Katarynka laureatem 9. edycji Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej została wyłączona

Zaproszenie na konferencję w Sejmie

Fundacja Widzialni zaprasza na konferencję poświęconą dostępności stron internetowych. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. A tutaj pełna treść zaproszenia.

Opublikowany w Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na konferencję w Sejmie została wyłączona

Uwagi FDC do dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji dokumentu strategicznego na najbliższy rok, FDC wystosowało następujące uwagi:

W imieniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, zrzeszającego podmioty działające na rzecz cyfrowego włączenia osób z niepełnosprawnościami, przedkładamy uwagi do dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”.
W dokumencie zabrakło ważnego obszaru, jakim jest projektowanie interfejsów systemów teleinformatycznych zorientowanego na użytkowników. W szczególności chodzi tu o ich dostępność (accessibility), użyteczność (usability) i komfort używania (UX). Dla Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni szczególnie istotne jest stosowanie standardów dostępności, w tym WCAG 2.0, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Badania prowadzone przez organizacje zrzeszone w FDC oraz właśnie opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że jest to obszar istotnie zaniedbany i wymagający wysokiego wsparcia. Tymczasem w konsultowanym dokumencie został on zupełnie pominięty.
Włączenie kwestii dostępności do planu działań MC jest tym ważniejsze, że dostępność jest wymagana nie tylko przez przepisy Rozporządzenia w sprawie KRI, ale także w realizacji projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a wkrótce także każdego zamówienia publicznego.
Drugim elementem nieobecnym w dokumencie jest cyfrowe włączenie osób z niepełnosprawnościami. Cyfrowe włączenie jest priorytetem w wypadku całego społeczeństwa, ale osoby z niepełnosprawnościami są wykluczone dwukrotnie częściej, niż przeciętny obywatel. W tej grupie należy zatem zintensyfikować działania na rzecz cyfrowego włączenia poprzez dedykowane i włączające programy edukacyjne oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.
Chcemy także zwrócić uwagę na grupę szczególnie mocno wykluczoną z dostępu do informacji, jaką są osoby głuche. Osoby te często nie znają języka polskiego lub znają go słabo, a ich natywnym językiem jest polski język migowy (PJM). Jednak informacji dostępnych wPJM jest niezwykle mało, co prowadzi do istotnego wykluczenia informacyjnego. MC powinno wypracować rozwiązania pozwalające na większe korzystanie z informacji dostępnej dla obywateli w formie dostosowanej do tej grupy odbiorców. Dotyczy to także powszechnej usługi telefonicznej i systemów powiadamiania alarmowego.
Z wyrazami szacunku
Jacek Zadrożny
Przewodniczący FDC

Opublikowany w Aktualności, Prawo | Możliwość komentowania Uwagi FDC do dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych” została wyłączona

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie o dostępności publicznych stron internetowych

NIK opublikowała raport z badania dostępności 23 publicznych serwisów internetowych. Wyniki są smutne, chociaż nie budzą zdziwienia. Dostępne serwisy są rzadkością i nawet wśród instytucji centralnych trudno je znaleźć. Zaledwie dwa serwisy zasłużyły na ocenę pozytywną, a pozostałe były albo częściowo, albo całkowicie niedostępne. NIK podjęła kontrolę na wniosek Fundacji Integracja i przeprowadziła audyty wraz z użytkownikami z różnymi niepełnosprawnościami. Raport wskazuje, że Ministerstwo Cyfryzacji powinno podjąć kroki, by zgodność z WCAG 2.0 stała się standardem, a nie wyjątkiem. Podmioty zrzeszone w FDC zajmują się zarówno audytami dostępności, jak i szkoleniami w tej dziedzinie i potwierdzają wyniki badań NIK. Warto przyjrzeć się swojej stronie internetowej, zanim zrobi to kontroler z NIK.

Opublikowany w Aktualności | Możliwość komentowania Najwyższa Izba Kontroli negatywnie o dostępności publicznych stron internetowych została wyłączona