Zaproszenie na konferencję w Sejmie

Fundacja Widzialni zaprasza na konferencję poświęconą dostępności stron internetowych. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. A tutaj pełna treść zaproszenia.

Opublikowany w Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na konferencję w Sejmie została wyłączona

Uwagi FDC do dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji dokumentu strategicznego na najbliższy rok, FDC wystosowało następujące uwagi:

W imieniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, zrzeszającego podmioty działające na rzecz cyfrowego włączenia osób z niepełnosprawnościami, przedkładamy uwagi do dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”.
W dokumencie zabrakło ważnego obszaru, jakim jest projektowanie interfejsów systemów teleinformatycznych zorientowanego na użytkowników. W szczególności chodzi tu o ich dostępność (accessibility), użyteczność (usability) i komfort używania (UX). Dla Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni szczególnie istotne jest stosowanie standardów dostępności, w tym WCAG 2.0, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Badania prowadzone przez organizacje zrzeszone w FDC oraz właśnie opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że jest to obszar istotnie zaniedbany i wymagający wysokiego wsparcia. Tymczasem w konsultowanym dokumencie został on zupełnie pominięty.
Włączenie kwestii dostępności do planu działań MC jest tym ważniejsze, że dostępność jest wymagana nie tylko przez przepisy Rozporządzenia w sprawie KRI, ale także w realizacji projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a wkrótce także każdego zamówienia publicznego.
Drugim elementem nieobecnym w dokumencie jest cyfrowe włączenie osób z niepełnosprawnościami. Cyfrowe włączenie jest priorytetem w wypadku całego społeczeństwa, ale osoby z niepełnosprawnościami są wykluczone dwukrotnie częściej, niż przeciętny obywatel. W tej grupie należy zatem zintensyfikować działania na rzecz cyfrowego włączenia poprzez dedykowane i włączające programy edukacyjne oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.
Chcemy także zwrócić uwagę na grupę szczególnie mocno wykluczoną z dostępu do informacji, jaką są osoby głuche. Osoby te często nie znają języka polskiego lub znają go słabo, a ich natywnym językiem jest polski język migowy (PJM). Jednak informacji dostępnych wPJM jest niezwykle mało, co prowadzi do istotnego wykluczenia informacyjnego. MC powinno wypracować rozwiązania pozwalające na większe korzystanie z informacji dostępnej dla obywateli w formie dostosowanej do tej grupy odbiorców. Dotyczy to także powszechnej usługi telefonicznej i systemów powiadamiania alarmowego.
Z wyrazami szacunku
Jacek Zadrożny
Przewodniczący FDC

Opublikowany w Aktualności, Prawo | Możliwość komentowania Uwagi FDC do dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych” została wyłączona

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie o dostępności publicznych stron internetowych

NIK opublikowała raport z badania dostępności 23 publicznych serwisów internetowych. Wyniki są smutne, chociaż nie budzą zdziwienia. Dostępne serwisy są rzadkością i nawet wśród instytucji centralnych trudno je znaleźć. Zaledwie dwa serwisy zasłużyły na ocenę pozytywną, a pozostałe były albo częściowo, albo całkowicie niedostępne. NIK podjęła kontrolę na wniosek Fundacji Integracja i przeprowadziła audyty wraz z użytkownikami z różnymi niepełnosprawnościami. Raport wskazuje, że Ministerstwo Cyfryzacji powinno podjąć kroki, by zgodność z WCAG 2.0 stała się standardem, a nie wyjątkiem. Podmioty zrzeszone w FDC zajmują się zarówno audytami dostępności, jak i szkoleniami w tej dziedzinie i potwierdzają wyniki badań NIK. Warto przyjrzeć się swojej stronie internetowej, zanim zrobi to kontroler z NIK.

Opublikowany w Aktualności | Możliwość komentowania Najwyższa Izba Kontroli negatywnie o dostępności publicznych stron internetowych została wyłączona

Polskie filmy będą miały napisy i audiodeskrypcję

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) wprowadził do swojego regulaminu dofinansowań oczekiwaną od dawna poprawkę. Wymaga ona od producenta filmu, by dodawał do wyprodukowanego przez siebie filmu usługi dostępnościowe. Zapis brzmi:

6.3. Producent filmu fabularnego i pełnometrażowego filmu animowanego musi wyprodukować ścieżkę z audiodeskrypcją i napisy dla osób niesłyszących. Audiodeskrypcja i napisy powinny być dołączone do kopii wzorcowej filmu będącej podstawą do produkcji kopii dystrybucyjnych.

Zapis taki postulowaliśmy od dłuższego czasu i wreszcie został uwzględniony. PISF dofinansowuje niemal wszystkie filmy fabularne powstające w Polsce, więc ma dobre narzędzie do zobowiązania producentów do oferowania usług dostępnościowych. Jest to rozwiązanie efektywniejsze i prostsze od strony prawnej, niż dorabianie napisów i audiodeskrypcji na późniejszym etapie. Oczekujemy, że już wkrótce każdy film będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Opublikowany w Aktualności | Możliwość komentowania Polskie filmy będą miały napisy i audiodeskrypcję została wyłączona

Aktualny wykaz dostępnych bankomatów BZ WBK

Bank BZ WBK przekazał nam aktualny wykaz bankomatów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Plik z pełnym wykazem do ściągnięcia poniżej.

Bankomaty_aktualizacja 31 01 2016

Opublikowany w Aktualności | Możliwość komentowania Aktualny wykaz dostępnych bankomatów BZ WBK została wyłączona